poniedziałek, 29 listopada 2010

środa, 3 listopada 2010

Eclipse FATE część 8 - Sprzęt (broń - seekery i spreje)
Seekers
Seeker (szukacz/myśliwy ?) - ta broń to połączenie najlepszych cech granatników, rakiet i smartamunicji. W zależności od typu używają rakiet, minirakiet lub mikrorakiet. Ich wadą jest mały magazynek, zaletą - działanie obszarowe.

Jest kilka typów tej broni - główna różnica polega na rozmiarze amunicji - bo od niej zależą pozostałe parametry (zasięg i OBR). Jeśli nie jest napisane inaczej - broń używa mikrorakiet.

Jednorazowa wyrzutnia - używa rakiet
Wyrzutnia naramienna
Pistolet
Karabin - może używać także minirakiet
Wyrzutnia podlufowa

Amunicja
Rakiety, minirakiety lub mikrorakiety - to broń obszarowa (obejmują całą strefę lub część dużej strefy, mogąc razić wielu przeciwników). Dodatkowo mają 1 cechę smartaminicji (z wyjątkiem Biter/Flyer),

Typy:
Ogłuszająca - (zadaje OBR +3 szokowe)
EMP - zagłusza łączność radiową
Odłamkowe/Eksplodujące - (OBR +3)
Dymne - (Aspekt Aktywny dym)
HEAP - (OBR +3, Przebicie, Aspekt Mała strefa rażenia)
Przeciążeniowe - (OBR +2 szokowe, pozostawia Aspekt Strefa przeciążenia)
Hellballs - (nie niszczą infrastruktury, OBR 3)
Rozbryzgowe - cena niska+wkład (można wypełnić ciekawą zawartością)
Termobaryczne - (OBR +3, Aspekt Bez tlenu)

Zasięgi
Rakiety - Horyzont (5)
Minirakiety - Ekstremalny (4)
Mikrorakiety - Daleki (3)

Obrażenia
Rakiety zadają OBR o poziom wyższe.
Mikrorakiety zadają OBR o poziom niższe.

Granaty
Odbezpieczasz i rzucasz (Sprawność/ZeroG). Proste. Zwykle można rzucić tylko do sąsiedniej strefy (zasięg bliski (1)).
Są dwie odmiany tej broni - granaty (odpowiednik minirakiet) i mikrogranaty (odpowiednik mikrorakiet).
Specyficzne typy granatów odpowiadają amunicji seekerów, ale nie mogą mieć właściwości smartamunicji.

Spreje
To specjalna broń obejmująca swoim działaniem pewien obszar. Jeśli nie jest napisane inaczej - mają krótki zasięg (sąsiednia strefa).
Amunicja (za 100 szt.) ma niską cenę (z wyjątkiem buzzera - zawiera nanoboty)

Buzz - mod (wyrzuca nanorój, mały magazynek)
Freezer - mod (wyrzuca unieruchamiającą pianę, często nasączoną toksynami lub narkotykami - OBR +3 (traktowane jak szokowe), zasięg średni)
Shard - low (OBR +1, Przebicie, Duży magazynek)
Shredder - mod (OBR +2, Przebicie, Duży magazynek, zasięg średni (2))
Rozpylacz - (rozpyla różne chemikalia)
Pochodnia - (współczesny miotacz ognia OBR +3, przy spinie podpala cel - OBR +2 co rundę)

To ostatni odcinek związany z bronią. W następnym będą pancerze i programy.